Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Huỳnh Ngọc Minh Hòa 23/05/2022
3 ha doan cuong 23/05/2022
4 Công ty TNHH TM DV Vận Tải Xây Dựng Đại Toàn Thắng 23/05/2022
5 LÊ TRƯỜNG THỊNH 23/05/2022
6 Huỳnh Ngọc Minh Hòa 23/05/2022
7 TRẦN THANH NHÀN 23/05/2022
8 LÝ THỊ HỒNG DUNG 23/05/2022
9 NGUYỄN THỊ VUI 23/05/2022
10 LÊ THỊ ĐUA 23/05/2022