Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH VẢI HÀ ĐÔNG 27/11/2021
3 CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HẢI PHONG 2 27/11/2021
4 CÔNG TY TNHH CHÍN TỶ(ĐẶNG THỊ LỆ HẰNG) 27/11/2021
5 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THUẦN VIỆT 27/11/2021
6 Trương Nguyễn Bình Minh 27/11/2021
7 HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN KỲ 27/11/2021
8 Trương Nguyễn Bình Minh 27/11/2021
9 CÔNG TY TNHH PLAYPLUS 27/11/2021
10 Vũ Nguyễn Tuyết Linh 27/11/2021