Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 CÔNG TY TNHH HUSTLE VIỆT NAM 02/12/2021
4 CÔNG TY TNHH SERENTO FITNESS VIETNAM 02/12/2021
5 Võ Thị Trúc Phương 02/12/2021
6 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO KAIZEN VIỆT NAM 02/12/2021
7 nguyễn thị khúc 02/12/2021
8 QUÁCH THU NGUYỆT 02/12/2021
9 Lê Hồ Hân Ly 02/12/2021
10 Trần Hữu Phụng 02/12/2021