Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY CP ĐT MARINA PROPERTY 23/05/2022 01/06/2022
3 NGÔ TRUNG LẬP 23/05/2022 26/05/2022
4 Cty TNHH Cơ Khí Ô Tô Đặng Hiệp 23/05/2022
5 THẠCH TRẦN HỮU ĐỨC 23/05/2022
6 Nguyễn Thị Điểm 23/05/2022
7 THẠCH TRẦN HỮU ĐỨC 23/05/2022
8 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 23/05/2022
9 TRẦN THỊ MAI LY 23/05/2022
10 Bùi Chiêu Hạ 23/05/2022