Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/12/2021
3 Hoàng Ngọc Minh Châu 04/12/2021
4 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/12/2021
5 VĂN PHÒNG ĐẠI DiỆN SASE TRADING CO. 04/12/2021
6 PHẠM THỊ DUYÊN 04/12/2021
7 VĂN PHÒNG ĐẠI DiỆN SASE TRADING TẠI TP.HCM 04/12/2021
8 Đào Huy Đạt 04/12/2021
9 Ngô Quỳnh Anh 04/12/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI GIA PHÚC 04/12/2021