Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Quỳnh Phương 12/05/2021
2 TRIỆU TẤN ẨN 12/05/2021
3 Lê Thị Quỳnh Phương 12/05/2021
4 TẠ QUỐC VĨ 12/05/2021
5 DNTN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẢO PHÚC 12/05/2021
6 DNTN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ BẢO PHÚC 12/05/2021
7 NGUYỄN VĂN DỰ 12/05/2021
8 NGÔ VĂN MINH 12/05/2021
9 Nguyễn Quốc Tân 12/05/2021 21/05/2021
10 Nguyễn Quốc Tân 12/05/2021 21/05/2021