Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thị Mỹ Loan 20/01/2022
3 Vũ Kỳ Nam 20/01/2022
4 LÊ TẤN SƠN 20/01/2022 25/01/2022
5 LIÊU THỊ TỐ NGỌC 20/01/2022
6 TRƯƠNG NHÂN PHÚ 20/01/2022
7 Lâm Dụ Cường 20/01/2022 27/01/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC SAGOHOME (Đ/d: Cao Kim Hoàng) 20/01/2022 24/02/2022
9 Nguyễn Lý Phương Linh 20/01/2022
10 Phan Quang Thiện (người Đai Diện) 20/01/2022 11/02/2022