Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN BÁ TÚ 30/07/2021
2 Thanh Cong Nguyen 30/07/2021
3 Phạm Văn Hiền 30/07/2021
4 Pham Nhu Quynh 30/07/2021
5 TRẦN VĂN THI 30/07/2021
6 LƯ VĨNH QUANG 30/07/2021
7 Đồng Viết Hoàng Phương 30/07/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 30/07/2021
9 TRẦN VĂN THI 30/07/2021
10 Nguyễn Thị Sang 30/07/2021 04/08/2021