Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRƯƠNG THỊ MAI THI 23/10/2021
3 LÊ DƯƠNG NGUYÊN HUY 23/10/2021
4 Trần Thu Thảo 23/10/2021
5 PHẠM THỊ TUYẾT LAN 23/10/2021 28/10/2021
6 Trần kính nghĩa 23/10/2021
7 LÊ DƯƠNG NGUYÊN HUY 23/10/2021
8 HOÀNG THỊ TUYẾT 23/10/2021 08/11/2021
9 BÙI THỊ THÚY LIỄU 23/10/2021 01/11/2021
10 Trần Thu Thảo 23/10/2021