Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Trọng Tín 27/09/2022
3 Trần Minh Nhựt 27/09/2022
4 MA KHÁNH THY 27/09/2022
5 NGUYỄN THỊ GIANG 27/09/2022
6 NGUYỄN VỊ KIM HÙNG 27/09/2022
7 Phan Thị Lan Phương 27/09/2022
8 Đỗ Thị Kim Thanh 27/09/2022
9 Nguyễn Thành Nhân 27/09/2022
10 NGUYỄN TẤN LỢI 27/09/2022