Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Văn Minh 05/12/2021
3 Vũ Thái Hậu 05/12/2021
4 Lê Nhật Anh 05/12/2021
5 Công ty TNHH SX TM Trang Kiểm 05/12/2021
6 Nguyễn Phạm Phương Uyên 05/12/2021
7 Phan Thị Kim Vân 05/12/2021
8 Công ty TNHH Dệt nhuộm Trang Kiểm 05/12/2021
9 Nguyễn Phạm Phương Uyên 05/12/2021
10 TRẦN THỊ NGỌC DUNG 05/12/2021