Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Ngọc Lan 26/11/2020
2 Mai Thị Thủy 26/11/2020
3 Trần Văn Tuấn 26/11/2020
4 PHÙNG THỊ LAN THANH 25/11/2020
5 Nguyễn Thị Thúy Hằng 25/11/2020
6 Tạ Ngọc Yến 25/11/2020
7 Tạ Ngọc Yến 25/11/2020
8 Nguyễn Thị Hoa 25/11/2020
9 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 25/11/2020
10 Vũ Thị Kim Liên 25/11/2020