Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ HẠNH HOA 23/09/2021
2 HOÀNG LÊ TỪ AN 23/09/2021 24/09/2021
3 LẠI HOÀNG HƯNG 23/09/2021 24/09/2021
4 Nguyễn Quốc Tân 23/09/2021
5 Phan Thị Sửu 23/09/2021
6 Dương Thị Kiều Oanh 23/09/2021
7 Trần Thị Vân Anh 23/09/2021 28/09/2021
8 NGUYỄN THỊ THẢO 23/09/2021 24/09/2021
9 Nguyễn Thúy Ngọc Hân 23/09/2021 28/09/2021
10 PHẠM THỊ XUÂN HIỀN 23/09/2021