Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Trần Như Quỳnh 07/07/2022
3 Nguyễn Quốc Thống 07/07/2022
4 TRƯƠNG THANH TÚ 07/07/2022
5 Đặng Nam Hải 07/07/2022
6 Huỳnh Thị Thanh Thịnh 07/07/2022
7 Lê Nguyên Dạ Thảo 07/07/2022
8 Hà Huy Hoàng 07/07/2022
9 HUỲNH THANH HẢI 07/07/2022 08/07/2022
10 NGUYỄN VĂN TUYẾN 07/07/2022 22/07/2022