Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lưu Thúy Kiều 28/10/2020
2 CHÂU THÁI AN 28/10/2020 02/11/2020
3 NGUYỄN VĂN THƯỞNG 28/10/2020 11/11/2020
4 TRẦN THANH PHƯƠNG-HẠC -HẠNH-THANH-ĐSD 28/10/2020 29/10/2020
5 CHU XUÂN LĂNG 28/10/2020 29/10/2020
6 CHU XUÂN LĂNG 28/10/2020 29/10/2020
7 NGUYỄN THẾ THẮNG 28/10/2020 11/11/2020
8 CAO THỊ TRANG 28/10/2020 11/11/2020
9 Nguyễn Thúy Ngọc Hân 28/10/2020 02/11/2020
10 NGUYEN THI HUYEN TRAM 28/10/2020