Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 NGUYỄN QUỐC LÃM 30/11/2021
4 PHẠM ÁNH TUYẾT 30/11/2021
5 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 30/11/2021
6 LÊ XUÂN HẬU 30/11/2021
7 Phạm Hồng Ngọc 30/11/2021
8 PHAN THỊ KIỀU VÂN 30/11/2021
9 CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ KHẢI MINH 30/11/2021
10 nguyễn tiến quang 30/11/2021