Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 Bùi Ngọc Mỹ 30/11/2021
4 NGUYEN THI DIEU HIEN 30/11/2021
5 CTY CP ĐT & KD ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM (GT: DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN - NGUYỄN VĂN KIẾM) 30/11/2021 21/12/2021
6 CTY CP ĐT & KD ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM (GT: DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN - NGUYỄN VĂN KIẾM) 30/11/2021 21/12/2021
7 CTY CP ĐT & KD ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM (GT: DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN - NGUYỄN VĂN KIẾM) 30/11/2021 21/12/2021
8 CTY CP ĐT & KD ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM (GT: DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN - NGUYỄN VĂN KIẾM) 30/11/2021 21/12/2021
9 CTY CP ĐT & KD ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM (GT: DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN - NGUYỄN VĂN KIẾM) 30/11/2021 21/12/2021
10 CTY CP ĐT & KD ĐỊA ỐC ĐÔNG NAM (GT: DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN - NGUYỄN VĂN KIẾM) 30/11/2021 21/12/2021