Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN HỒ HẢI GIANG 22/10/2021
3 Võ Tiến Huy 22/10/2021
4 Trần Bảo Thắng 22/10/2021
5 NGUYỄN NGỌC GIÀU 22/10/2021
6 SHIBATA JUN 22/10/2021 29/10/2021
7 Cao Phan Bội Quỳnh 22/10/2021 29/10/2021
8 LÊ XUÂN HÙNG 22/10/2021
9 Phạm Thị Gia Ánh 22/10/2021
10 SHIBATA JUN 22/10/2021 29/10/2021