Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Thoại Nguyên 27/05/2022 28/06/2022
3 Nguyễn Hoàng Dương 27/05/2022
4 Phạm Thị Thùy Trang 27/05/2022
5 Nguyễn Thị Kim Anh 27/05/2022
6 Nguyễn Thị Thu Vân 27/05/2022
7 HÀ NGỌC TRÂN 27/05/2022 01/06/2022
8 HÀ NGỌC TRÂN 27/05/2022 01/06/2022
9 Nguyễn Á Khuynh 27/05/2022
10 Nguyễn Thị Kiều Oanh 27/05/2022