Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG PHỤNG NHI 05/10/2022
3 Vũ Thụy Mỹ Phương 05/10/2022
4 NGÔ XUÂN QUYỀN 05/10/2022
5 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 05/10/2022
6 HỒNG ĐOÀN MỸ KIM 05/10/2022
7 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 05/10/2022
8 PHAN MINH NHẬT 05/10/2022
9 HỒNG ĐOÀN MỸ KIM 05/10/2022
10 HỒNG ĐOÀN MỸ KIM 05/10/2022