Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Trúc Dịp 05/07/2022
3 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 05/07/2022
4 TRƯƠNG THỊ NGỌC YẾN 05/07/2022
5 BÙI THU HUYỀN 05/07/2022
6 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 05/07/2022 21/07/2022
7 LÊ THỊ MINH 05/07/2022
8 NGUYEN THI DIEU HIEN 05/07/2022
9 Hoàng Văn Bình 05/07/2022
10 TRẦN TƯ CHÍN 05/07/2022