Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THANH TÚ 26/10/2021
3 VÕ TRÍ PHÚC VINH 26/10/2021
4 NGUYỄN HOÀNG TUÂN 26/10/2021
5 Phạm Thị Thuỷ 26/10/2021
6 Nguyễn Thị Kim Yến 26/10/2021
7 PHẠM THỊ KIM LOAN 26/10/2021 04/11/2021
8 Nguyễn Thành Nhân 26/10/2021
9 PHẠM THỊ KIM LOAN 26/10/2021 04/11/2021
10 PHẠM THỊ KIM LOAN 26/10/2021 04/11/2021