Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HUỲNH THỊ HỮU HẠNH 15/09/2019
2 ĐỖ NGUYÊN SOÁI 15/09/2019
3 Phạm Hải An 15/09/2019
4 Vo Anh Tuyet 15/09/2019
5 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG 14/09/2019
6 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG 14/09/2019
7 Nguyễn Thế Sơn 14/09/2019 16/10/2019
8 Dương Minh Tuấn 14/09/2019
9 Nguyễn Văn A 14/09/2019
10 VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG 14/09/2019