Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thao 04/12/2021
3 Trần Tường Linh 04/12/2021
4 ĐÀO THỊ TRINH 04/12/2021
5 HỒ THỊ NGỌC HÂN 04/12/2021
6 Ms Liên 04/12/2021
7 ĐINH THÀNH LỢI 04/12/2021
8 Nguyễn thị Thúy Hằng 04/12/2021
9 ĐÀO THỊ TRINH 04/12/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT NHỰA TRƯỜNG HẢI 04/12/2021