Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Kim Ngân 09/12/2021
3 Phạm Thị Lệ 09/12/2021
4 Lê Quyết Chí 09/12/2021
5 Công ty TNHH SX XNK Lương thực Trường Thuận Phú 09/12/2021
6 THAI THI KIM QUY 09/12/2021
7 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YUE GUANG 09/12/2021
8 Phạm Như Quỳnh 09/12/2021
9 Phạm Thị Lệ 09/12/2021
10 LIÊU THỊ TỐ NGỌC 09/12/2021