Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hồng Trinh 28/07/2021 02/08/2021
2 PHAN THANH HẢI 28/07/2021
3 BÙI THỊ NGỮ 28/07/2021 30/07/2021
4 Nguyễn Thị Ngà 28/07/2021 02/08/2021
5 Nguyễn Hồng Hải 28/07/2021
6 trần công vụ 28/07/2021
7 LÊ HOÀNG ĐỨC TOÀN 28/07/2021
8 Trần Thị Chấu 28/07/2021 02/08/2021
9 Võ Thị Liễu 28/07/2021 30/07/2021
10 PHAN XUÂN PHÚ 28/07/2021 02/08/2021