Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ THU GIANG 15/08/2022
3 Nguyễn Thị Thủy 15/08/2022
4 LÊ HUỲNH MINH TRANG 15/08/2022
5 TRẦN NGỌC LINH 15/08/2022
6 Thi Tuyet Lanh Pham 15/08/2022
7 Nguyễn Như Thảo 15/08/2022
8 Nguyễn Văn Đức 15/08/2022
9 ĐỒNG BÙI MINH HẢO 15/08/2022
10 Ngô Đình Ngọc Mai 15/08/2022