Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THANH CƯỜNG 07/12/2021
3 TRẦN THỊ LỆ QUYÊN 07/12/2021
4 VĂN QUAN BẢO NGỌC 07/12/2021
5 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 07/12/2021
6 Bui Xuan Tuong 07/12/2021
7 LÊ ANH HOÀNG 07/12/2021
8 TỪ VỸ LIÊM 07/12/2021
9 NGUYỄN THỊ KIỀU MỘNG TRANG 07/12/2021
10 TRẦN PHƯƠNG 07/12/2021