Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Dược Phẩm Nguyên Phát 03/12/2021
3 Lê Thị Thu 03/12/2021
4 HỒ THỊ THU TRANG 03/12/2021
5 Lê Thùy Linh 03/12/2021
6 Nguyễn Hồng Thọ 03/12/2021
7 NGUYỄN THỊ LOAN 03/12/2021
8 TRẦN VĂN HUY 03/12/2021
9 Lê Thị Cẩm Nhung 03/12/2021
10 Nguyễn Thị Hồng 03/12/2021