Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VÕ THỊ THANH TUYỀN 30/11/2021
3 HUỲNH CHÍ HÙNG 30/11/2021
4 châu anh huyền 30/11/2021
5 châu anh huyền 30/11/2021
6 LÊ THỊ LINH NGÀN 30/11/2021
7 Huỳnh Thị Quyên Phương 30/11/2021
8 Nguyễn Tuấn Anh 30/11/2021
9 Huỳnh Thị Quyên Phương 30/11/2021
10 Hoàng nhật bình 30/11/2021