Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Văn Hùng 20/10/2021
2 THÁI THỊ KIM CƯƠNG 20/10/2021 25/10/2021
3 PHAN TRẦN VÂN THẢO 20/10/2021
4 NGUYỄN MAI THẢO VY 20/10/2021 25/10/2021
5 Kim Đăng Minh Nguyệt 20/10/2021 25/10/2021
6 LE CONG DUNG 20/10/2021
7 Kim Đăng Minh Nguyệt 20/10/2021 25/10/2021
8 VŨ THỊ LAN HOA 20/10/2021 25/10/2021
9 PHẠM VĂN TÂN 20/10/2021
10 LƯƠNG NGỌC ĐIỆP 20/10/2021 25/10/2021