Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ XINH 20/01/2021
2 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 20/01/2021
3 Nguyễn Tuất Luân 20/01/2021
4 ĐÀO VĂN DOANH 20/01/2021
5 PHAN NGỌC TƯỜNG VI 20/01/2021
6 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 20/01/2021
7 Nguyễn Văn Tiến 20/01/2021
8 PHẠM THỊ THÙY 20/01/2021
9 Tăng Thị Anh Thư 20/01/2021
10 PHẠM THỊ THÙY 20/01/2021