Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Võ Đình Tạo 20/01/2021
2 ĐỖ THỊ TỐ QUYÊN 20/01/2021
3 Nguyễn Tuất Luân 20/01/2021
4 Nguyễn Thị Thảo Quyên 20/01/2021
5 ĐỖ THANH LOAN 20/01/2021
6 ĐÀO VĂN DOANH 20/01/2021
7 PHẠM THỊ GẤM 20/01/2021
8 VÕ THỊ TRÀ MY 20/01/2021
9 Nguyễn Tuất Luân 20/01/2021
10 PHAN NGỌC TƯỜNG VI 20/01/2021