Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LƯƠNG THỊ TRÂN HUYỀN 04/12/2021
3 Nguyễn Thị Hiệp 04/12/2021
4 Vòng Quyền Phụng 04/12/2021
5 Trần Lê Thế Kỷ 04/12/2021
6 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KHUÔN MẪU NAM VIỆT 04/12/2021
7 Đoàn Thị Mỹ Hạnh 04/12/2021 15/12/2021
8 LÊ XUÂN HẬU 04/12/2021 10/12/2021
9 Lê Hoài Nam 04/12/2021 10/12/2021
10 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 04/12/2021 15/12/2021