Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THANH HÀO 01/12/2021 29/12/2021
3 PHẠM THỤY BĂNG CHÂU 30/11/2021
4 Bùi Văn Ngọ 30/11/2021
5 Đinh Thị Kim Trúc 30/11/2021
6 Phạm Thị Mỹ Linh 30/11/2021
7 NGUYỄN THỊ LINH PHƯỢNG 30/11/2021
8 LÊ XUÂN HẬU 30/11/2021
9 Phạm Thị Thanh Tuyền 30/11/2021
10 LÊ THỊ MAI THANH 30/11/2021