Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyenx Thị Ngọc Trúc 11/05/2021
2 HUỳnh Trần Xuân Anh 11/05/2021
3 Trịnh Huỳnh Ngọc Yến 11/05/2021 17/05/2021
4 Vũ Thanh Hùng 11/05/2021
5 CÔNG TY TNHH BAO BÌ TỔNG HỢP 11/05/2021
6 ĐÀO THU HUYỀN 11/05/2021
7 Vũ Thanh Hùng 11/05/2021
8 ISAO SHIRASUKA 11/05/2021 14/05/2021
9 Lê Thị Quỳnh Phương 11/05/2021
10 Lê Thị Quỳnh Phương 11/05/2021