Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN NGỌC LY 21/01/2022
3 Phạm Thị Thu Hường 21/01/2022
4 Mai Văn Tư 21/01/2022
5 Phạm minh nam 21/01/2022
6 Trần Thị Tuyết Huê 21/01/2022
7 LÊ THỊ KIỀU OANH 21/01/2022
8 Nguyễn Thị Tú Hoài 21/01/2022
9 Trần Hữu Hiệp 21/01/2022
10 PHẠM THANH HÀ 21/01/2022