Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐẶNG THÁI GIANG 04/12/2021
3 PHAN THỊ VÂN TRÂM 04/12/2021
4 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THANH HƯNG THỊNH 04/12/2021
5 CÔNG TY TNHH DẦU NHỜN PHÚ CƯỜNG 04/12/2021
6 CÔNG TY TNHH JAPAN SAIGON TOTAL SOLUTIONS 04/12/2021
7 Lạc Hùng 04/12/2021
8 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THANH HƯNG THỊNH 04/12/2021
9 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THANH HƯNG THỊNH 04/12/2021
10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ THANH HƯNG THỊNH 04/12/2021