Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Hồng Quang 01/12/2021
3 LÝ HỒNG QUÍ 01/12/2021
4 Nguyễn Thị Minh Hà 01/12/2021
5 NGUYEN THI DIEU HIEN 01/12/2021
6 Nguyễn Thành Trung 01/12/2021
7 Lê Hoàng Mỹ Phương 01/12/2021
8 Phan Thị Kim Anh 01/12/2021
9 Lê Hoàng Mỹ Phương 01/12/2021
10 Nguyễn Thị Lan Thanh 01/12/2021