Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thanh Bình 04/03/2021
2 Lâm Kim Thu 04/03/2021
3 NGUYỄN THANH HÙNG 04/03/2021
4 HOÀNG QUANG VIỆT 04/03/2021 09/03/2021
5 trần thanh tâm 04/03/2021
6 HUỲNH CÔNG TUẤN 04/03/2021 09/03/2021
7 Hoàng thị như mai 04/03/2021 10/03/2021
8 BÙI VĂN THÀNH 04/03/2021 25/03/2021
9 Nguyễn Thị Suong 04/03/2021
10 HUỲNH TIẾN DŨNG 04/03/2021