Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 17/05/2021
2 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 17/05/2021
3 NGUYỄN ĐỨC HUYỀN 17/05/2021
4 Hà Thị Mai 17/05/2021
5 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 17/05/2021
6 TRẦN TRÔNG KIM 17/05/2021 28/05/2021
7 - 17/05/2021 01/06/2021
8 lê thị thùy ân 17/05/2021
9 Hà Thị Mai 17/05/2021
10 TRẦN TRÔNG KIM 17/05/2021 28/05/2021