Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 trần thanh tâm 04/03/2021
2 Nguyễn Thị Suong 04/03/2021
3 HUỲNH TIẾN DŨNG 04/03/2021
4 Nguyễn Quốc Tân 04/03/2021
5 Nguyễn Quốc Tân 04/03/2021
6 Nguyễn Quốc Tân 04/03/2021
7 NGUYỄN MINH THÀNH 04/03/2021 08/03/2021
8 BÙI TÁ TRUYỀN 04/03/2021 09/03/2021
9 Phạm Yến Phi 04/03/2021
10 LÂM HỮU TRÍ 04/03/2021