Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Châu Mỹ Ngọc 23/05/2022
3 Trương Công Vĩnh Tường 23/05/2022
4 CÔNG TY TNHH ĐÀO DUY LONG 23/05/2022
5 Lê Thanh Hiền 23/05/2022
6 TRẦN VĂN THI 23/05/2022
7 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 23/05/2022
8 Cao Đức Huynh 23/05/2022
9 PHAN THỊ MỸ LY 23/05/2022
10 Đặng Thị Lan Anh 23/05/2022