Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HOÀNG BẢO NHI 28/10/2021
3 LÊ HOÀNG HẢI 28/10/2021
4 Phạm Thị Hồng Diệu 28/10/2021
5 Trần Minh Vĩnh Đức 28/10/2021
6 Kiều Huyền Linh 28/10/2021
7 Trần Thị Thanh Thủy 28/10/2021
8 Nguyễn Quốc Tân 28/10/2021
9 Ngô Thị Kim Thoa 28/10/2021
10 Nguyễn Thị Bình An 28/10/2021