Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Bùi Thị Bích Hà 07/12/2021
3 NGUYỄN VĂN NAM 07/12/2021
4 NGUYỄN BẢO THIỆN 07/12/2021
5 Trần Thị Út Hết 07/12/2021
6 Phạm Thị Thúy Ngọc 07/12/2021
7 Lê Thị Kiều Linh 07/12/2021
8 Võ Thị Huệ 07/12/2021
9 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TKT 07/12/2021
10 NGUYỄN THỊ THU VÂN 07/12/2021 09/12/2021