Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN VĂN TRUNG 21/01/2022
3 Trần Thị Quỳnh Trang 21/01/2022
4 HUỲNH NHƯ LOAN 21/01/2022
5 TRẦN VĂN ÁNH 21/01/2022 24/01/2022
6 Đào Nam Việt - Lê Thu Hà 21/01/2022 11/02/2022
7 Phạm Như Quỳnh 21/01/2022
8 TRƯƠNG CÔNG THÀNH-NGUYỄN THỊ MỸ HỒI 21/01/2022 11/02/2022
9 NGUYỄN THỊ MINH ANH 21/01/2022 11/02/2022
10 trịnh thị bích 21/01/2022 01/02/2022