Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ DUNG 30/06/2022
3 Vũ Thị Ngọc Diệp 30/06/2022 15/07/2022
4 trần tấn quang 30/06/2022
5 NGUYỄN THANH TÂM 30/06/2022
6 Hứa Văn Thắng - Thạch Thị Rết 30/06/2022 15/07/2022
7 VŨ THỊ THANH THÚY 30/06/2022
8 Trần Thị Hồng Hoa 30/06/2022 05/07/2022
9 NGUYEN NGOC GIAU 30/06/2022 04/07/2022
10 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THÚY 30/06/2022