Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Văn Phong 03/07/2022
3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 03/07/2022
4 Vũ mạnh Đức 03/07/2022
5 Hoàng Trường Minh 03/07/2022
6 Lê Thị Kim Hải 03/07/2022
7 NGUYỄN VĂN A 03/07/2022
8 Lê Thị Luy Vi 03/07/2022
9 Lê Ngọc Khánh Vy 03/07/2022
10 NGUYỄN THỊ KIM QUYÊN 03/07/2022