Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Tấn Đạt 25/01/2022 07/02/2022
3 Bà Trần Thị Kim Xuân 25/01/2022 07/02/2022
4 Ngọc Thanh 25/01/2022 28/01/2022
5 Phạm Văn Hiền 25/01/2022
6 QUÁCH THANH TÒNG 25/01/2022 26/01/2022
7 HỨA BÍCH HOA- TRẦN LÊ DŨNG 25/01/2022 26/01/2022
8 HỒ VĂN LÂM 25/01/2022 15/02/2022
9 NGUYỄN VIỆT HÙNG -UQ - NH -NGUYỄN NHẬT THANH -0979702622 25/01/2022 15/02/2022
10 HỒ THỊ PHÙNG HÂN 25/01/2022 26/01/2022