Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THU DÂN 12/06/2021
2 Tran Thi Thanh Phuong 12/06/2021
3 NGUYỄN THỊ KIM HOA 12/06/2021
4 TRUONG THI THANH 12/06/2021
5 LƯƠNG VĂN TÙNG 12/06/2021
6 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU 12/06/2021
7 PHẠM HOÀI TRÂN 12/06/2021
8 PHAN THỊ HƯƠNG 12/06/2021
9 PHAN THỊ MỸ 12/06/2021
10 PHẠM HOÀI TRÂN 12/06/2021